Category : นครศรีธรรมราช

วัดท่าลาด (Wat Tha Lat) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดท่าลาด (Wat Tha Lat) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วัดท่าลาด (Wat Tha Lat) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช [&hellip

วัดบางสาร (Wat Bang San) ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดบางสาร (Wat Bang San) ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

วัดบางสาร (Wat Bang San) ตําบลกลาย อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช [&hellip

ศาลาทวดกลาย (พ่อท่านกลาย) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
ศาลาทวดกลาย (พ่อท่านกลาย) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศาลาทวดกลาย (พ่อท่านกลาย) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมรา [&hellip

วัดเทวดาราม (Wat Tewadaram) หมู่ที่ 5 ถนนนครศรี-สุราษฎร์ธานี บ้านวัดเทวดาราม ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดเทวดาราม (Wat Tewadaram) ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดเทวดาราม (Wat Tewadaram) หมู่ที่ 5 ถนนนครศรี-สุราษฎร์ธานี บ้านวัดเท [&hellip

วัดสระแก้ว (Wat Sa Kaeo) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดสระแก้ว (Wat Sa Kaeo) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดสระแก้ว (Wat Sa Kaeo) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช [&hellip

วัดนากุน (Wat Na Kun) หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดนากุน (Wat Na Kun) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดนากุน (Wat Na Kun) หมู่ที่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี [&hellip

วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัด [&hellip

วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดโสภณตีธาราม (วัดเราะ) หมู่ 3 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรี [&hellip

วัดสวนจันทร์ (Wat Suan Chan) หมู่ 5 บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วัดสวนจันทร์ บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดสวนจันทร์ (Wat Suan Chan) หมู่ 5 บ้านสวนจันทร์ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่ [&hellip

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร) ถนนราชดำ [&hellip