ปฏิทินวันพระ (วันธรรมสวนะ) ประจำปี พุทธศักราช 2558
วันพระ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า “วันธรรมสวนะ” อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (Wat Prayurawongsawas Warawihan) ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (Wat Prayurawongsawas Warawihan) ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มกราคม พุทธศักราช 2558
วันอาทิตย์ ที่ 4 มกราคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน 2) ปีมะเมีย
วันจันทร์ ที่ 12 มกราคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน 2) ปีมะเมีย
วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนยี่ (เดือน 2) ปีมะเมีย
วันอังคาร ที่ 27 มกราคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสาม (เดือน 3) ปีมะเมีย

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2558
วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสาม (เดือน 3) ปีมะเมีย
วันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนสาม (เดือน 3) ปีมะเมีย
วันอังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนสาม (เดือน 3) ปีมะเมีย
วันพุธ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสี่ (เดือน 4) ปีมะเมีย

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มีนาคม พุทธศักราช 2558
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสี่ (เดือน 4) ปีมะเมีย (วันมาฆบูชา)
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนสี่ (เดือน 4) ปีมะเมีย
วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนสี่ (เดือน 4) ปีมะเมีย
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนห้า (เดือน 5) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน เมษายน พุทธศักราช 2558
วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนห้า (เดือน 5) ปีมะแม
วันเสาร์ ที่ 11เมษายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนห้า (เดือน 5) ปีมะแม
วันศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนห้า (เดือน 5) ปีมะแม
วันเสาร์ ที่ 25 เมษายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนหก (เดือน 6) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2558
วันเสาร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนหก (เดือน 6) ปีมะแม
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนหก (เดือน 6) ปีมะแม
วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนหก (เดือน 6) ปีมะแม
วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน มิถุนายน พุทธศักราช 2558
วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม (วันวิสาขบูชา)
วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม (วันอัฏฐมีบูชา)
วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนเจ็ด (เดือน 7) ปีมะแม
วันอังคาร ที่ 23 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม
วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กรกฎาคม พุทธศักราช 2558
วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนแปด (เดือน 8) ปีมะแม
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (เดือน 88) ปีมะแม
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (เดือน 88) ปีมะแม (วันอาสาฬหบูชา)

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2558
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนแปดหลัง (เดือน 88) ปีมะแม
วันศุกร์ ที่ 14 สิงหาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนแปดหลัง (เดือน 88) ปีมะแม
วันเสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนเก้า (เดือน 9) ปีมะแม
วันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนเก้า (เดือน 9) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน กันยายน พุทธศักราช 2558
วันอาทิตย์ ที่ 6 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนเก้า (เดือน 9) ปีมะแม
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนเก้า (เดือน 9) ปีมะแม
วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบ (เดือน 10) ปีมะแม
วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบ (เดือน 10) ปีมะแม

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน ตุลาคม พุทธศักราช 2558
วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนสิบ (เดือน 10) ปีมะแม
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือนสิบ (เดือน 10) ปีมะแม
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (เดือน 11) ปีมะแม
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (เดือน 11) ปีมะแม (วันออกพรรษา)

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2558
วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (เดือน 11) ปีมะแม
วันอังคาร ที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (เดือน 11) ปีมะแม
วันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (เดือน 12) ปีมะแม
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบสอง (เดือน 12) ปีมะแม (วันลอยกระทง)

ปฏิทินวันพระ ประจำเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือนสิบสอง (เดือน 12) ปีมะแม
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ธันวาคม 2558 เป็นวันแรม15 ค่ำ เดือนสิบสอง (เดือน 12) ปีมะแม (วันรัฐธรรมนูญ)
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน 1) ปีมะแม
วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนอ้าย (เดือน 1) ปีมะแม