พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160

พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ (หลวงพ่ออู่ทอง) ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160