วัดกลางเกร็ด (Wat Klang Kret) ตั้งอยู่ ม.1 บ้านคลองลัดเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดกลางเกร็ด (Wat Klang Kret) ตั้งอยู่ ม.1 บ้านคลองลัดเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดกลางเกร็ด (Wat Klang Kret) ตั้งอยู่ ม.1 บ้านคลองลัดเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120