วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

วัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง) ถนน สุทธิสารวินิจฉัย ซอยอินทามระ 59 แขวงห้วยขวาง-ดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400


แผนที่ไปวัดกุนนทีรุทธาราม (วัดห้วยขวาง)