วัดคลองครุ บ้านคลองครุ หมู่ 10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

วัดคลองครุ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วัดคลองครุ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร