วัดคลองเตยนอก (Wat Klong Toey Nok) 36 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัดคลองเตยนอก (Wat Klong Toey Nok) 36 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วัดคลองเตยนอก (Wat Klong Toey Nok) 36 ถนนเกษมราษฎร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110