วัดคลองโพธิ์ (Wat Khlong Pho) พระอารามหลวง ถนนเจริญธรรม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000