วัดคุ้งวารี (Wat Khung Wari) หมู่ที่ 6 บ้านคุ้งวารี ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000