วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) Wat Chanthawongsaram (Wat Klang) ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วัดจันทวงศาราม ( วัดกลาง ) Wat Chanthawongsaram (Wat Klang) ตั้งอยู่ริมคลองแสนแสบ ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240