วัดจินดิตวิหาร (ธ) 25 หมู่ 8 นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดจินดิตวิหาร (ธ) (Wat Chinditwiharn) 25 หมู่ 8 นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดจินดิตวิหาร (ธ) (Wat Chinditwiharn) 25 หมู่ 8 นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดจินดิตวิหาร (ธ) แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วัดจินดิตวิหาร (ธ) แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร