วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

แม่พระธรณีบิดมวยผม วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

วัดชมภูเวก (Wat Chom Phu Wek) ตั้งอยู่ ซอยนนทบุรี 33 (วัดชมภูเวก) ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000