วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

วัดดวงแข ถนนจารุเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330


แผนที่ทางไปวัดดวงแข