วัดตำหนักเหนือ (Wat Tamnak Nuea) บ้านตำหนัก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดตำหนักเหนือ (Wat Tamnak Nuea) บ้านตำหนัก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดตำหนักเหนือ (Wat Tamnak Nuea) บ้านตำหนัก ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120