วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน) 51 ถนน
ราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400


แผนที่เดินทางไป วัดทัศนารุณสุนทริการาม (วัดตะพาน)