วัดทางสาย (Wat Tang Sai) เขาธงชัย ตั้งอยู่ ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190

แผนที่เดินทางไป วัดทางสาย (Wat Tang Sai) เขาธงชัย ตั้งอยู่ ริมทะเลบ้านกรูด ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77190