วัดทุ่งเศรษฐี ตั้งอยู่เลขที่ 144 หมู่ 8 ทุ่งเศรษฐี แยก 28-1 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 8 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10263