วัดนวลจันทร์ (บางขวด) Wat Nuan Jan เป็นวัดราษฎร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วัดนวลจันทร์ (บางขวด) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

วัดนวลจันทร์ (บางขวด) แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร


แผนที่เดินทางไป วัดนวลจันทร์ (บางขวด)