วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200


แผนที่เดินทางไป วัดบรมนิวาส ราชวรวิหาร