วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดบวรนิเวศวิหาร ( วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ) แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร