วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม (Wat Bua Kaew Satthatham) 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม (Wat Bua Kaew Satthatham) 14 หมู่ 2 ซอยวัดบัวแก้ว นิมิตรใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วัดบัวแก้วศรัทธาธรรม แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร


แผนที่เดินทางไป วัดบัวแก้ว ศรัทธาธรรม