วัดบางจาก (Wat Bangchak) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดบางจาก (Wat Bangchak) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดบางจาก (Wat Bangchak) ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สมเด็จพระพุทธมงคลชัย (หลวงพ่อโต) วัดบางจาก