วัดบางบอน (วัดตาเฉย) ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ซอยเอกชัย109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

วัดบางบอน ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ซอยเอกชัย109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150

วัดบางบอน ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ 3 ซอยเอกชัย109 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150