วัดบำรุงรื่น (วัดร่มเกล้า) 50 หมู่ 3 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดบำรุงรื่น (Wat Bumrung Ruen) (วัดร่มเกล้า) 50 หมู่ 3 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดบำรุงรื่น (Wat Bumrung Ruen) (วัดร่มเกล้า) 50 หมู่ 3 ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

วัดบำรุงรื่น (วัดร่มเกล้า) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วัดบำรุงรื่น (วัดร่มเกล้า) แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร