วัดบึงทองหลาง (Wat Bueng Thong Lang) ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วัดบึงทองหลาง (Wat Bueng Thong Lang) ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

วัดบึงทองหลาง (Wat Bueng Thong Lang) ลาดพร้าว ซอย 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240