วัดบ่อ ปากเกร็ด (Wat Bo) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดบ่อ ปากเกร็ด (Wat Bo) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดบ่อ ปากเกร็ด (Wat Bo) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120