วัดบ้านทุ่งเสรี ซอยพระราม 9 ที่ 41 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250