วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดราชวรวิหาร ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วัดปทุมวนาราม,วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,พระอารามหลวง,แขวงปทุมวัน,เขตปทุมวัน,กรุงเทพมหานคร

วัดปทุมวนาราม,วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร,พระอารามหลวง,แขวงปทุมวัน,เขตปทุมวัน,กรุงเทพมหานคร


แผนที่ไปวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร