วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร “วัดปากอ่าว” (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร "วัดปากอ่าว" (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร “วัดปากอ่าว” (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร "วัดปากอ่าว" (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร “วัดปากอ่าว” (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร "วัดปากอ่าว" (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พระเจดีย์มุเตา วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร “วัดปากอ่าว” (Wat Poramaiyikawas Worawihan) พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

พระนนทมุนินท์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง ตั้งอยู่ 51 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120