วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

แผนที่เดินทางไป วัดประชาศรัทธาธรรม (วัดเสาหิน) [Wat Pracha Sattha Tham] แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800