วัดประยงค์กิตติวนาราม 22 หมู่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

พระอุโบสถ วัดประยงค์กิตติวนาราม

แผนที่เดินทางไป วัดประยงค์กิตติวนาราม 22 หมู่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530