วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

วัดประสิทธิ์ไพศาล ตั้งอยู่ที่ ม.13 โนนแหลมทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130