วัดปากบึง ถนนมีนบุรี – ลาดกระบัง หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

วัดปากบึง (Wat Pak Bung) ถนนมีนบุรี - ลาดกระบัง หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520

วัดปากบึง (Wat Pak Bung) ถนนมีนบุรี – ลาดกระบัง หมู่ 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10520