วัดป่าหมากหน่อ (Wat Pa Mak Nor) และ พระธาตุโยนกนครแสงคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

วัดป่าหมากหน่อ (Wat Pa Mak Nor) และ พระธาตุโยนกนครแสงคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

วัดป่าหมากหน่อ (Wat Pa Mak Nor) และ พระธาตุโยนกนครแสงคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

แผนที่เดินทางไป วัดป่าหมากหน่อ (Wat Pa Mak Nor) และ พระธาตุโยนกนครแสงคำ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110