วัดผ่องพลอยวิริยาราม ตั้งอยู่ 111 หมู่ 7 ซอยหมู่บ้านศรีพงษ์ สุขุมวิท 105 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

วัดผ่องพลอยวิริยาราม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร