วัดพรหมรังษี บ้านพรหมแดน หมู่ 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

วัดพรหมรังษี บ้านพรหมแดน หมู่ 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150

วัดพรหมรังษี บ้านพรหมแดน หมู่ 4 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10150