วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (Wat Phra That Chang Kham Worawihan) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (Wat Phra That Chang Kham Worawihan) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (Wat Phra That Chang Kham Worawihan) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

แผนที่เดินทางไป วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (Wat Phra That Chang Kham Worawihan) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000