วัดพระธาตุศรีโยนก (Wat Phrathat Sri Yonok) หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

วัดพระธาตุศรีโยนก (Wat Phrathat Sri Yonok) หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

วัดพระธาตุศรีโยนก (Wat Phrathat Sri Yonok) หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150

แผนที่เดินทางไป วัดพระธาตุศรีโยนก (Wat Phrathat Sri Yonok) หมู่ 5 บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150