วัดพระธาตุแช่แห้ง (Wat Phrathat Chae Haeng) บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000

แผนที่เดินทางไป วัดพระธาตุแช่แห้ง (Wat Phrathat Chae Haeng) บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000