วัดพระนอน (Wat Phra Non) ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วัดพระนอน (Wat Phra Non) ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

วัดพระนอน (Wat Phra Non) ตำบลพิหารแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000