วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

วัดพระยายัง ถนนพระราม 6 ตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

แผนที่เดินทางไป วัดพระยายัง