วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew) ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew) ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew) ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew) ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม Wat Phra Si Rattana Satsadaram (วัดพระแก้ว Wat Phra Kaew) ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200