วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don tao Suchadaram) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don tao Suchadaram) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don tao Suchadaram) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

แผนที่เดินทางไป วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม (Wat Phra Kaew Don tao Suchadaram) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000