วัดภาษี ซอยภาษี ๑ ถนนเอกมัย (สุขุมวิท ๖๓) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วัดภาษี (Wat Parsi) ซอยภาษี 1 ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วัดภาษี (Wat Parsi) ซอยภาษี 1 ถนนเอกมัย (สุขุมวิท 63) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วัดภาษี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัดภาษี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร