วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

แผนที่เดินทางไป วัดภูมินทร์ (Wat Phumin) ถนนผากอง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000