วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร เลขที่ 250/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (Wat Rakhang Khositaram Woramahawiharn) เลขที่ 250/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700

วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร (Wat Rakhang Khositaram Woramahawiharn) เลขที่ 250/1 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10700