วัดราชนัดดารามวรวิหาร ถนนมหาไชย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร