วัดราษฎร์ศรัทธาทำ (Wat Rat Satthatham) หมู่ที่ 6 ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000