วัดลาดกระบัง (วัดสาม) 520 ถ.ลาดกระบัง – อ่อนนุช แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10500

อุโบสถ วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

อุโบสถ วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

พระพุทธบุษโยภาส หรือ "หลวงพ่อขาว" วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พระพุทธบุษโยภาส หรือ “หลวงพ่อขาว” วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

พระประธานในอุโบสถ วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พระประธานในอุโบสถ วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

 

ท่าน้ำปล่อยปลา ให้อาหารปลา วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ท่าน้ำปล่อยปลา ให้อาหารปลา วัดลาดกระบัง (วัดสาม) เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร