วัดลาดปลาเค้า (Wat Lat Pla Khao) 4 หมู่ 7 ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดลาดปลาเค้า (Wat Lat Pla Khao) 4 หมู่ 7 ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วัดลาดปลาเค้า (Wat Lat Pla Khao) 4 หมู่ 7 ลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230